Osir_baner Wschod_slonca_OSiR Zakonczenie ETZT1 Zakonczenie ETZT4 Zakonczenie ETZT3 Zakonczenie ETZT2 Tenis_zakonczenie_lata2018 Tenis2_zakonczenie_lata2018 Tenis3_zakonczenie_lata2018 mistrzzb-ek_16.09.2018 30 budowa_17.09.2018 oswietlenie.bieznia baner zbek_baner

Bieganie to najpiękniejsza bajka w której główną rolę grasz sam/a... taki wschód słońca tylko przy Sportowej 2

Zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Turniej Tenisa Ziemnego "Zakończenie Lata"

Turniej Tenisa Ziemnego "Zakończenie Lata"

Turniej Tenisa Ziemnego "Zakończenie Lata"

Poznaliśmy Mistrza i Mistrzynię w Biegu na 1923m.... :)

Siatkówka Plażowa w wydaniu 30+

Serce Sportowego Zbąszynka - trwa budowa ZBĄSZYNECKIEJ HALI SPORTOWEJ

Zaprszamy do korzystania z bieżni lekkoatletycznej codziennie do godz. 23:00

26 Bieg Konstytucji - Regulamin

REGULAMIN
26 BIEG KONSTYTUCJI
ZBĄSZYNEK, 3 maja 2018

I. Cel imprezy
1. Upamiętnienie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz popularyzacja wśród młodego pokolenia wiedzy dotyczącej okoliczności odzyskania niepodległości w roku 1918,
2. Popularyzacja biegania oraz zdrowego trybu życia, integracja i aktywizacja uczestników biegów,
3. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
4. Promocja Gminy Zbąszynek

II. 26 Bieg Konstytucji objęty został Patronatem Burmistrza Zbąszynka Pana Wiesława Czyczerskiego.

III. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku

IV. Partnerzy biegu:
1. BBL Zbąszynek;
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku;
3. CKZiU Zbąszynek;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszynku i Rogozincu;
5. Zbąszynecka Akademia Piłkarska;
6. ZHP Zbąszynek.

V. Termin i miejsce:
1. Biegi odbędą się w dniu 3 maja 2018 r. (CZWARTEK) od godz. 12:45 (wg programu minutowego) w Zbąszynku.
2. Start i Meta Biegu Konstytucji (Biegu na 10 km oraz Biegu na 5 km) na terenie OSiR w Zbąszynku przy ul. Sportowej 2.
3. Starty poszczególnych biegów młodzieżowych wg miejsc określonych w programie minutowym

VI. Trasy biegów:
1. Biegi odbędą się ulicami Zbąszynka, w tym Bieg rekreacyjny przedszkolaków.

VII. Kategorie i dystanse
• BIEG na 10 km oraz bieg na 5 km
1. 26 Bieg Konstytucji na dystansie 10 km (2 pętle po 5 km) zaliczany do Grand Prix Stulecia Niepodległości. Regulamin Grand Prix Stulecia Niepodległości znajduje się na stronie osir.zbaszynek.pl w zakładce 26 Bieg Konstytucji. W ramach 26 Biegu Konstytucji odbędzie się również Bieg na 5 km. Uczestnicy zapisują się tylko i wyłącznie na jeden Bieg (5km lub 10 km), które będą rozpoczynać się o różnych godzinach. Trasa nie posiada atestu. Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km i 5 km.
2. W Biegu Konstytucji na 10 km i 5 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn z Gminy Zbąszynek.
3. Dla najstarszego uczestnika Biegu nagroda niespodzianka.
4. W Biegu na 10 km będzie prowadzona również klasyfikacja Małżeństw.
5. W Biegu na 10 km prowadzone będą dodatkowo kategorie wiekowe (decydują lata urodzenia):
KOBIETY:
K-20 (16-29 lat), K-30 (30-39 lat), K-40 (40-49 lat), K-50 (50 lat i więcej)
MĘŻCZYŹNI:
M-20 (16-29 lat), M-30 (30-39 lat), M-40 (40-49 lat), M-50 (50-59 lat), M-60 (60 lat i więcej)

• BIEGI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ „BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW”

Biegi przedszkolaków i biegi młodzieży szkolnej odbywają się według roczników.
1. Biegi młodzieży szkolnej odbywają się według roczników:
1) ROCZNIK 2002 CHŁOPCY – 700 m
2) ROCZNIK 2003 CHŁOPCY – 700 m
3) ROCZNIK 2004 CHŁOPCY – 700 m
4) ROCZNIK 2002 DZIEWCZĘTA – 600 m
5) ROCZNIK 2003 DZIEWCZĘTA – 600 m
6) ROCZNIK 2004 DZIEWCZĘTA – 600 m
7) ROCZNIK 2005 CHŁOPCY – 500 m
8) ROCZNIK 2005 DZIEWCZĘTA – 500 m
9) ROCZNIK 2006 CHŁOPCY – 400 m
10) ROCZNIK 2006 DZIEWCZĘTA – 400 m
11) ROCZNIK 2007 CHŁPOCY – 400 m
12) ROCZNIK 2007 DZIEWCZĘTA – 400 m
13) ROCZNIK 2008 CHŁOPCY – 300 m
14) ROCZNIK 2008 DZIEWCZĘTA – 300 m
15) ROCZNIK 2009 CHŁOPCY – 300 m
16) ROCZNIK 2009 DZIEWCZĘTA – 300 m
17) ROCZNIK 2010 CHŁOPCY – 300 m
18) ROCZNIK 2010 DZIEWCZĘTA -300 m

2. Biegi przedszkolaków – bieg wspólny rekreacyjny - 100 m (bieg bez klasyfikacji, bez ograniczeń, możliwa asysta osoby dorosłej, możliwość biegu z wózkiem dziecięcym)

VIII. Warunki uczestnictwa w BIEGU na 10 km oraz BIEGU na 5 km.
1. Uczestnikiem może zostać osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 03.05.2018 r. ukończy 16 lat.
2. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
3. W celu weryfikacji zawodników uczestniczących w biegu należy okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna dla wieku poniżej 18 lat).
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

IX. Biuro zawodów
1. Biuro zawodów mieści się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku ul. Sportowa 2.
2. BIEG na 10 km oraz BIEG na 5 km - Wydawanie numerów startowych, chipów, pakietów startowych oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godzinach 10:30 - 12:30 w dniu biegu.
3. BIEGI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - biuro zawodów będzie czynne w godzinach 12:30 - 15:00 (wydawanie kart biegu dla osób, które ich nie pobrały ze strony internetowej)

X. Zgłoszenia
BIEG na 10 km oraz BIEG na 5 km
Zgłoszenia do Biegu Konstytucji na 10 km oraz biegu na 5 km – należy dokonywać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.osir.zbaszynek.pl i super-sport.com.pl wraz z wniesioną opłatą do dnia 30 marca 2018 roku (piątek). Opłata startowa w Biegu Konstytucji (Bieg na 10 km oraz Bieg na 5 km) wynosi 30,00 zł. Limit łączny uczestników w Biegu na 10 km oraz Biegu na 5 km wynosi 250 uczestników.
Opłatę startową należy wpłacać na konto
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
Ul. Sportowa 2
66-210 Zbąszynek
Nr konta: 52 9660 0007 0010 4476 2000 0030
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika biegu oraz dopisać „26 Bieg Konstytucji – 10 km (lub 5 km)” – np. Jan Kowalski – „26 Bieg Konstytucji” – 10 km.

BIEGI MŁODZIEŻOWE ORAZ BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW
Udział w biegach młodzieży szkolnej odbywa się na podstawie okazanej na mecie karty biegu (do pobrania na stronie www.osir.zbaszynek.pl w zakładce 26 Bieg Konstytucji lub w Biurze Zawodów w dniu biegu od godziny 12:30). W Biegu Rekreacyjnym Przedszkolaków nie obowiązuje KARTA BIEGU – wystarczy ustawić się na linii startu wg programu minutowego.

XI. Nagrody
1. Każdy uczestnik Biegu na 10 km i 5 km otrzymuje na mecie pamiątkowy medal, dodatkowo każdy uczestnik biegu na 10 km i 5 km otrzymuje PAKIET STARTOWY (pamiątkowa spersonalizowana koszulka techniczna, napój, smycz). Spośród wszystkich numerów startowych w Biegu na 10 km i na 5 km będą losowane nagrody dla uczestników.
2. Uczestnicy biegów młodzieży szkolnej oraz biegów rekreacyjnego przedszkolaków otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
3. Organizator zapewnia napoje i poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu.
4. Uczestnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymują specjalne medale (we wszystkich kategoriach).
5. W Biegu Konstytucji na 10 km w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
Kobiety:                          Mężczyźni:
I miejsce – 250 zł            I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł          II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł        III miejsce – 150 zł

4. W Biegu Konstytucji na 10 km w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn z Gminy Zbąszynek:
Kobiety:                          Mężczyźni:
I miejsce – 250,00 zł          I miejsce – 250,00 zł
II miejsce – 200,00 zł        II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł      III miejsce – 150,00 zł
IV miejsce – 100,00 zł       IV miejsce – 100,00 zł
V miejsce – 50,00 zł           V miejsce – 50,00 zł

XII. Warunki techniczne
1. W Biegu na 10 km oraz Biegu na 5 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie elektronicznie.
2. W Biegu na 10 km oraz Biegu na 5 km posiadanie numeru startowego oraz chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chipy oraz numery startowe wydawane będą w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach 10:30 – 12:30. Numer startowy oraz chip jest bezzwrotny.
3. W Biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy: 90 minutowy
4. Zakaz biegu ze zwierzętami.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Opiekę lekarską zapewnia organizator.
2. Organizator zapewnia szatnie, natryski, depozyt bagażu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania imprezy.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
7. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie www.osir.zbaszynek.pl
8. Bieg na 10 km zaliczany jest do Grand Prix Stulecia Niepodległości.
9. Więcej informacji: www.osir.zbaszynek.pl w zakładce 26 Bieg Konstytucji.
10. Na trasie Biegu na 10 km – (na 5 km) znajdować się będzie punkt z napojami.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (REGULAMIN  XXVI Biegu Konstytucji.pdf)26 Bieg Konstytucji - Regulamin 431 kB
 

new-tvsi

200-emapa

 

logo t3


logo-drzonkow PL

17Orange193-MD-banner-362x108px-v12