baner_silownia_gl baner_11_tenis_stolowy baner_VI_Turniej_Deblowy_Tenisa_Ziemnego baner_sportowy_dzien_niepodleglosci 1 2 Osir_baner baner_silownia zbek_baner

Regulamin

REGULAMIN
25 BIEG KONSTYTUCJI
ZBĄSZYNEK, 3 maja 2017

I. Cel imprezy
1. Upamiętnienie 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
2. Popularyzacja biegania oraz zdrowego trybu życia, integracja i aktywizacja uczestników
biegów,
3. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
4. Promocja Gminy Zbąszynek

II. 25 Bieg Konstytucji objęty został Patronatem Burmistrza Zbąszynka Pana Wiesława
Czyczerskiego.

III. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku

IV. Partnerzy biegu :

1. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku,
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku,
3. Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszynku
5. Zbąszynecka Akademia Piłkarska
6. ZHP Zbąszynek
7. Hornets Zbąszynek

V. Termin i miejsce

1. Biegi odbędą się w dniu 3 maja 2017 r. (ŚRODA) od godz. 12:30 (wg programu minutowego) w Zbąszynku.
2. Start i Meta Biegu Konstytucji (Biegu Głównego na 10 km oraz Biegu na 5 km) na terenie OSiR w Zbąszynku przy ul. Sportowej 2.
3. Starty poszczególnych biegów młodzieżowych wg miejsc określonych w programie minutowym

VI. Trasy biegów:

a) Biegi odbędą się ulicami Zbąszynka;
b) Biegi przedszkolaków odbędą się na terenie OSiR (płyta boczna)

VII. Kategorie i dystanse


BIEG GŁÓWNY 10 km oraz Bieg na 5 km
1. Bieg Konstytucji (Główny) na dystansie 10 km (2 pętle po 5 km). W ramach Biegu Głównego odbędzie się również Bieg na 5 km. Uczestnicy zapisują się tylko i wyłącznie na jeden Bieg (5km lub 10 km). Uczestnicy będą sklasyfikowani tylko w jednym biegu (5 km lub 10 km). Trasa nie posiada atestu.
Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km i 5 km.
2. Dodatkowo w Biegu Konstytucji na 10 km i 5 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna
kobiet i mężczyzn z Gminy Zbąszynek.
3. Dla najstarszego uczestnika Biegu na 10 km nagroda niespodzianka.
4. W Biegu na 10 km będzie prowadzona również klasyfikacja pracowników IKEA Industry oraz Klasyfikacja Małżeństw, XXL (+100 kg).


BIEGI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW
Biegi przedszkolaków i biegi młodzieży szkolnej odbywają się według roczników.
1. Biegi przedszkolaków na dystansie miłym i przyjemnym :)
Roczniki:  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i młodsi
2. Biegi młodzieżowe ze szkół podstawowych:
Rocznik 2004 - chłopcy na dystansie 550m: Start - Gimnazjum
Rocznik 2005 - chłopcy na dystansie 550m: Start - Gimnazjum
Rocznik 2004 - dziewczęta na dystansie 450m: Start - ul. Warszawska
Rocznik 2005 - dziewczęta na dystansie 450m: Start - ul. Warszawska
Rocznik 2006 - chłopcy na dystansie 400m: Start - ul. Warszawska
Rocznik 2006 - dziewczęta na dystansie 400m: Start - ul. Warszawska
Rocznik 2007 - chłopcy na dystansie 400m: Start - ul. Warszawska
Rocznik 2007 - dziewczęta na dystansie 400m: Start - ul. Warszawska
Rocznik 2008 - chłopcy na dystansie 300m: Start - „Pizzeria”
Rocznik 2009 - chłopcy na dystansie 300m: Start - „Pizzeria”
Rocznik 2008 - dziewczęta na dystansie 300m: Start - „Pizzeria”
Rocznik 2009 - dziewczęta na dystansie 300m: Start - „Pizzeria”
Po zakończeniu biegów dekoracja młodzieży gimnazjalnej.

3. Biegi młodzieży gimnazjalnej:

2003(I klasa) –2002(II klasa) – 2001(III klasa) - (dziewczęta i chłopcy) – 550m i 750m
W biegach młodzieży gimnazjalnej odbędą się dwa biegi (chłopców i dziewcząt), ale prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla każdego rocznika i płci.

VIII. Warunki uczestnictwa w BIEGU GŁÓWNYM (10 km) oraz Biegu na 5 km.

1. Uczestnikiem może zostać osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 03.05.2017 r. ukończy 18 lat. Uczestnikiem biegu mogą być osoby niepełnoletnie, znajdujące się na trasie pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego).
2. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun.
3. W celu weryfikacji zawodników uczestniczących w biegu należy okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna dla wieku poniżej 18 lat).
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

IX. Biuro zawodów
1. Biuro zawodów mieści się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku ul. Sportowa 2.
2. BIEG GŁÓWNY (10 km) oraz Bieg 5 km - Wydawanie numerów startowych, chipów,  pakietów startowych oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godzinach 10:00 - 11:30 w dniu biegu.
3. BIEGI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW - biuro zawodów będzie czynne w godzinach 12:00 - 15:00 (wydawanie kart biegu dla osób, które ich nie pobrały ze strony internetowej)

X. Zgłoszenia


BIEG GŁÓWNY (10 KM) oraz BIEG na 5 km

Zgłoszenia do Biegu Konstytucji (Główny 10 km oraz Bieg na 5 km) – należy dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
 www.osir.zbaszynek.pl i super-sport.com.pl wraz z wniesioną opłatą do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Opłata startowa w Biegu Konstytucji (Bieg Główny na 10 km oraz Bieg na 5 km) wynosi 25 zł. Z opłaty zwolnieni są mieszkańcy Gminy Zbąszynek.  Istnieje możliwość zgłoszenia się do Biegu Konstytucji (Główny 10 km oraz Bieg 5 km) w dniu zawodów w godz. 10:00 - 11:45, w przypadku wolnych miejsc. Limit łączny uczestników w Biegu Głównym (10 km) oraz Biegu na 5 km wynosi 300 uczestników.
Opłatę startową należy wpłacać na konto Gminy Zbąszynek:
Ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
Nr konta: 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika biegu oraz dopisać „25 Bieg Konstytucji – 10 km (lub 5 km)” – np. Jan Kowalski – „25 Bieg Konstytucji” – 10 km.

BIEGI MŁODZIEŻOWE ORAZ BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW
Udział w biegach (biegi młodzieży szkolnej, biegi przedszkolaków) odbywa się na
podstawie okazanej na mecie karty biegu (do pobrania na stronie www.osir.zbaszynek.pl
w zakładce XXV Bieg Konstytucji lub w Biurze Zawodów w dniu biegu od godziny 12:00).


XI. Nagrody
1.    Każdy uczestnik Biegu Głównego (Bieg na 10 km oraz 5 km) otrzymuje na mecie pamiątkowy medal, dodatkowo każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje PAKIET STARTOWY (pamiątkowa bawełniana koszulka, napój izotoniczny, baton energetyczny).  Spośród wszystkich numerów startowych w Biegu na 10 km i na 5 km będą losowane nagrody dla uczestników.
2.    Uczestnicy biegów młodzieżowych oraz biegów przedszkolaków otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
3. Organizator zapewnia napoje i poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu
4. Uczestnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce  otrzymują specjalne medale (we wszystkich kategoriach)
5. W Biegu Konstytucji (Główny 10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
Kobiety:
I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł

Mężczyźni:
I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150zł

6. W Biegu Konstytucji (Główny 10 km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn z Gminy
Zbąszynek:
Kobiety:
I miejsce – 250,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł
IV miejsce – 100,00 zł
V miejsce – 50,00 zł

Mężczyźni:
I miejsce – 250,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł
IV miejsce – 100,00 zł
V miejsce – 50,00 zł

XI. Warunki techniczne

1. W Biegu Konstytucji (Główny 10 km oraz Bieg 5 km) pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie elektronicznie.
2. W Biegu Konstytucji (Główny 10 km oraz Bieg 5 km) posiadanie numeru startowego oraz chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Chipy oraz numery startowe wydawane będą w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach 10:00 – 11:30. Numer startowy oraz chip jest bezzwrotny.
3. W Biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy: 90 minutowy
4. Zakaz biegu ze zwierzętami.

XII. Postanowienia końcowe

1. Opiekę lekarską zapewnia organizator.
2. Organizator zapewnia szatnie, natryski, depozyt bagażu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w
czasie trwania imprezy.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
8. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie www.osir.zbaszynek.pl
9. Więcej informacji: www.osir.zbaszynek.pl w zakładce 25 Bieg Konstytucji.
10. Na trasie Biegu na 10 km – (na 5 km) znajdować się będzie punkt z napojami.

Styczeń 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

szl

 

17Orange193-MD-banner-362x108px-v12

 

new-tvsi

200-emapa

 

logo t3